Om våre aktiviteter

Fredagskveldsmøter

Fredagskveldsmøte er din unike mulighet til å starte sabbaten med Gud og venner. Hver fredag kveld klokken 19.30 møter vi til åndelig og sosialt fellesskap i Herrebadet. Sammen ønsker vi å lære mer om vår fantastiske skaper, om bibelen og om hverandre.

Alle er selvfølgelig hjertelig velkomne, gamle som unge (også de som ikke er medlemmer av ungdomslaget).

Sabbatsskole

Hver lørdag kl 10.00 samles vi i sabbatsskolen for å snakke sammen og studere bibelen før gudstjenesten. Sabbatsskolen er en mer aktiv form for gudstjeneste, der alle er velkomne til å delta med sine tanker, kommentarer og spørsmål. Sabbatsskolen i Betel menighet er inndelt i flere grupper basert på alder; ungdomsklassen (studenter og unge voksne) holder til i Herrebadet. Programmet kan variere mellom andakt, samtaleforum og bibelstudium, men først og fremst handler sabbatsskolen om å samles i fellesskap med Gud.

Cafékroken

Cafékroken er kanskje ukas lille høydepunkt for mange. Med en avslappende atmosfære og deilig mat møtes vi for å spise og sosialisere. Cafékroken finner du i Herrebadet i Akersgata 74 annenhver tirsdag mellom kl 18.30 og 20.00. PS: Det er dessuten ekstremt billig!

Smågruppe

I AUO har vi flere smågrupper! En smågruppe kan være forskjellige ting. I noen tilfeller møtes man for å dele erfaringer og tanker og be sammen. Andre grupper studere Bibelen sammen. Å være med i en smågruppe er veldig trivelig og inspirerende. Vi ønsker å legge til rette for at alle i ungdomslaget har mulighet til å være med i en slik gruppe – nettopp fordi vi vet hvilken stor velsignelse man kan få ut av det! Kunne du derfor tenke deg å være med i en smågruppe ta kontakt med en av oss i u-lagsstyret og vi hjelper deg!