Bli en del av Betel Menighet; flytt menighetsbrevet ditt fra der du har det i dag!

Det er vanlig at man til enhver tid har menighetsbrevet sitt i den menigheten man går i, selv om man er student og bare skal bo et sted noen få år. At du har brevet der du går fast gjør at du er en formell del av menigheten, at du kan ta verv og at du får lov å delta på forretningsmøter og valg.

Menigheten får dessuten 600 kr i året i tilskudd for hvert registrerte medlem; dette utgjør viktige penger for menigheten.

Det er veldig hyggelig om alle som går jevnlig i Betel har brevet sitt der fremfor i en hjemmemenighet som man ikke går i lenger. Det er en smal sak å overføre og lett å overføre tilbake igjen et senere år om det skulle bli aktuelt.

 

Send e-post til fungerende sekretær for Betel reidar.olsen@adventist.no og han vil kontakte din hjemmemenighet for å få overført brevet ditt.

 

Kom og bli et fullverdig medlem av vår flotte menighet!