Ellen Gould White

(1827-1915)

Kort sagt var hun en kvinne med en bemerkelsesverdig åndelig gave. Ellen White levde mesteparten av livet sitt på 1800-tallet og viet livet til tjeneste for Gud og hans menighet. På tross av at hennes skriftlige verk er over 100 år gamle fortsetter de å ha enorm innvirkning på millioner av mennesker verden rundt og hun er historiens mest oversatte amerikanske forfatter og den mest oversatte kvinnelige forfatteren i verden.  I løpet av sin livstid skrev hun 40 bøker og mer enn 5000 artikler i diverse tidsskrifter. (“Veien til Kristus” har blitt trykt opp i mer enn 140 språk.) I dag finnes det i tillegg over 100 forskjellige sammenfatninger av hennes 50 000 sider med manuskripter. Alt dette er oppsiktsvekkende med tanke på at hun som niåring ble alvorlig skadet i en ulykke og måtte avslutte sin skolegang for godt.

 

Ellen G White

Hun skrev innenfor mange forskjellige emner: religion, utdanning, sosiale forhold, evangelisme, profeti, forlagsvirksomhet, ledelse og helse og livsstil. Ellen White fremviste enestående innsikt og forståelse om saker som var langt forut hennes tid. Vitenskapen har vært med på å bekrefte mye av budskapet hennes innenfor helse og livsstil, men det har i flere tilfeller tatt mange år for vitenskapen å komme frem til samme konklusjon som hennes mer banebrytende uttalelser.

 

 

Mye av det hun skrev i sine bøker og brev bygget hun på informasjon som hun fikk gjennom sine syner og drømmer og ganger da Gud ledet henne i hennes studier og valg av kilder. Hun hadde til sammen rundt 2000 syner som varte i alt fra ett minutt til fire timer. Syvendedags adventister tror at Ellen White var mer enn en begavet skribent; de tror at hun var utnevnt av Gud til å være en spesiell budbringer i vår tid for å dra verdens oppmerksomhet tilbake til Skriften og forberede verden på Jesu annet komme. Vi tror derfor at hun er inspirert av Gud på samme måte som Bibelens profeter, men hennes skrifter er ikke en erstatning eller et tillegg til Bibelen. Hun er som et lite lys som peker tilbake mot det store lys.

 

 

Ellen G. White opphøyet Bibelen:

“Herren ønsker at dere skal studere biblene deres. Han har ikke gitt noe ytterligere lys for å ta plassen til Hans Ord. Dette lys [Ellen G. Whites skrifter] er ment for å føre forvirrede sinn til Hans Ord, som, om det blir spist og fordøyd, er som sjelens livsblod.” Ellen G. White, brev 130, 1901

 

 

Ellen G. White opphøyet Jesus:

“Opphøy Jesus du som underviser folket, løft ham opp i forkynnelse, i sang og i bønn. La alle dine krefter være rettet mot å lede forvirrede, fortumlete og tapte sjeler mot ’Guds lam’. Løft ham opp, den oppstandne Frelseren, og si til alle som hører: kom til ham som ’elsket oss og gav seg selv for oss’ [Ef 5:2]. La frelsens vitenskap være byrden i hver preken, temaet i hver sang. La det strømme frem i hver bønn. Ikke ta med noe i din forkynnelse som et tillegg til Kristus, Guds visdom og kraft. Hold frem livets ord og presenter Jesus som den angrendes håp og hver troendes tilfluktssted. Åpenbar fredens vei for den engstelige og fortvilede og vis frem Frelserens nåde og fullstendighet.” Ellen G. White, “Gospel Workers”, side 160

 

 

Ellen G. White sa radikale ting som vitenskapen ikke godtok og bekreftet før langt senere:

“I denne tidsalderen er bruken av tobakk nesten blitt alminnelig. Kvinner og barn lider fra å måtte puste inn atmosfæren som har blitt forurenset av pipen, sigaren og tobakkforbrukerens motbydelige ånde. De som lever i denne atmosfæren vil alltid være skrantende, og den røykende legen skriver stadig ut en eller annen medisin for å kurere lidelser som best ville vært avhjulpet ved å kaste vekk tobakken.” Ellen G. White, “Testimonies for the Church”, volum 5, vitnesbyrd 31, 1885, side 440

 

 

Ellen G. White bar god frukt i livet sitt (skrevet i lokalavisen ved hennes død):

“Fru Whites liv er et eksempel som alle med fordel kunne etterligne. Selv om hun hadde en begrenset utdannelse og en svak helse mesteparten av sitt liv vaklet hun aldri. Men i 72 år førte hun med seg og forkynte budskapet om Jesus Kristus slik hun forstod det ut til de fjerneste hjørnene av kloden. Hun var en beskjeden og from disippel av Kristus og var alltid opptatt av å gjøre godt. Hennes verk har blitt publisert i bøker, aviser og tidsskrifter, og det har kommet skrifter om mange religiøse emner fra hennes produktive penn. Hun var aktet av alle medlemmene av Syvendedags Adventistsamfunnet og æret og respektert av alle som verdsetter edel kvinnelighet viet til uselvisk arbeid for å løfte opp og bedre menneskeheten. Hennes død setter strek for enda en kjent leder for religiøs tanke og en hvis nesten nitti år rant over av gode gjerninger, vennlige ord og helhjertede bønner for hele menneskeheten. Denne gode samaritan vil visselig bli høyt savnet. Hennes belønning vil være i samsvar med alt det gode hun har gjort.” fra avisen “Star”, Saint Helena, California, 23. juli, 1915.

 
SKREVET AV: Anders René Wiik
 
 
 
 

Hvis du ønsker å studere mer av dette kan du laste ned disse dokumentene:

 

Bibelstudium om profetiens åndstudiemateriale
Handout fra fredagskveldsmøte på TVS 17/10-14fortolkningsprinsipper, mm

 

 

 

 

Hvordan få tak i Ellen Whites skrifter

 

I dag er det lettere enn noen gang å lese Ellen White!

 1. Har du smarttelefon kan du lese og søke gjennom alle Ellen Whites skrifter gratis:614HMEn0dRL._SL500_AA300_
  • ANDROID: ”EGW Writings” på Google Play
  • iPhone: ”EGW Writings” på App Store
  • ALLE mobiltelefonerhttp://m.egwwritings.org

 

 1. Internett kan du besøke www.ellenwhite.com for å lese om Ellen White. Trykk på ”Search writing of Ellen G. White” for å lese og søke gjennom alle Ellen Whites skrifter gratis.

 

 1. Adventist Book Center kan du kjøpe en CD-ROM med et program som inneholder alle Ellen Whites skrifter og et enkelt grensesnitt for å søke etter spesifikke ord, temaer, mm.

 

 1. Norsk bokforlag kan du kjøpe diverse bøker av Ellen White både på norsk og engelsk

 

 1. Ta kontakt med Betel ungdomslag for å få gratis eksemplar av «Slektenes håp», «Mot historiens klimaks», «Veien til Kristus» og/eller «Helse og livsglede».

 

 

Du kan også abonnere på en daglig e-post med en andakt skrevet av Ellen White  SUBSCRIBE